6. Правна уредба на частноправните отношения с международен елемент – методи на правна уредба и видове норми.