4. Източници на българското международно частно право. Значение на Конституцията в уредбата на частноправните отношения с международен елемент. Кодексът на международното частно право на Република България. Съгласуване с правото на Европейския Съюз. Международноправни източници на българското международно частно право.