45. Приложимо право към формата на договорите; суброгация; прехвърляне на вземане; доказателства.