38. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за лични и имуществени отношения между родители и деца. Приложимо право към лични и имуществени отношения между родители и деца.