31. Закрила на търговската марка и други обекти на индустриалната собственост в българското международно частно право.