31.ЗДДС. Облагане на вътрешнообщностните доставки. Облагане на вътрешнообщностното придобиване. Специален ред за облагане.