27. Правен режим на акцизите. Обща характеристика. Данъчно задължени лица. Права и задължения.