20. Правно положение на физическите лица като субекти на международното частно право. Определяне на личния статут – отечествено право и право на държавата по обичайното местопребиваване на лицето. Международна компетентност на българските съдилища по дела за лични права на физическите лица.