1. Понятие и обща характеристика на международното частно право: предмет; частноправни отношения с международен елемент.