19. Признаване и допускане изпълнението на съдебни спогодби; изпълняемост на чуждестранни официални документи; признаване на последиците на чуждестранни изпълнителни и охранителни актове. Регламент 44/2001. Регламент 2201/2003