18. Годишен патентен данък. Данъчно задължени лица. Данъчни облекчения. Размер на данъка. Деклариране и внасяне на дължимия данък.