17. Производство пред българските съдилища и други органи по международни граждански дела – приложимо процесуално право; призоваване; доказване; преценка на чуждестранни процесуални действия; отвод за висящ процес