9. Определяне на приложимото право към правния статут на търговското дружество като основен субект на международните търговски правоотношения.