8. Функции на Световната търговска организация /СТО/.