7. Световната търговска организация - цели и структура.