4. Същност и съдържание на наказанието лишаве от свобода