48. Нови измерения и тенденции за развитие на правата на човека