36. В рамките на Организацията на африканско единство