24. Уредба на международната компетентност по търговски дела в държавите-членки на ЕС - Регламент 44/2001 - обща и специална компетентност.