23. Разрешаване на търговските спорове – способи, обща уредба.