2. Конституционни принципи за организацията и дейността на съдебната власт.