17. Участие на обществеността в работата на местата за ЛС