6. Същност и съдържание на наказанието лишаване от свобода.