16. Освобождаване от местата за лишаване от свобода: амнистия, помилване, предсрочно освобождаване, прекъсване изпълнението на наказанието.