12. Възпитателна и корекционна дейност на лишените от свобода.