10. Правно положение на лишаването от свобода – общи въпроси.