9. Престъпления против живота. Убийство - видове, състави. Причиняване на смърт по непредпазливост.