6. Отговорност за вреди:а) определение и видове вреди; б) граници на отговорността; в) причинна връзка; г) поправяне на вредите