5. Стадии на умишленото престъпление. Опит - определение и видове. Наказуемост на приготовлението и опита.