48. Защита срещу незаконно прекратяване на служебно правоотношение по Закона за държавния служител