43. Охранителни производства: а) характеристика; б) видове; в) нотариални производства.