36. Предмет на принудително изпълнение. Способи на принудително изпълнение. Недействителност на действия и сделки. Разрешения за неотложни плащания.