34. Обективно съединяване на искове:; а) понятие и видове; б) насрещен иск и възражение за прихващане; в) обратен иск