34. Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия.