32. Другарство в исковия процес: а) понятие и видове б) значение на отделните видове другарство в) особеностите на съдебното решение при наличието на другарство и последици при обжалването му