31. Производство пред първата инстанция: а) иск - съдържание, предявяване; б) отговор на ответника - съдържание, срок; в) задължения на съдията; г) първо заседание; д) правна помощ; е) съдебно производство, права на страните, задължения на съда