2. Упражняване на адвокатската професия: а) понятие и ограничения б) адвокатско пълномощно