28. Делба на недвижимости: а) същност, предпоставки и видове; б) доброволна делба - процедура (ЗС, ЗДС, ЗОС, ЗКИР, ЗУТ) ; в) съдебна делба - процедура и фази (уредба в ГПК, ЗС, ЗДС, ЗОС, ЗКИР, ЗУТ); г) промяна в подробния план и в кадастъра; д) делба, извършена приживе; е) промяна на идентификатори вписване