28. Изпълнителен данъчен процес. Обща характеристика.