26. Обжалване на ревизионен акт пред съд. Съдържание и приложения към жалбата. Особености при разглеждане на делата. Касационно обжалване.