25. Отношения между съпрузите: а) имуществени отношения съгласно Семейния кодекс б) прекратяване на съпружеската имуществена общност и последици