22. Вписване в имотния регистър: а) подлежащи на вписване актове (ЗС, ЗКИР, ПрВп., Нар. № 2 ); б) действие на вписването; в) партиди на имотния регистър и части на партидата (ЗКИР, Нар. № 2); г) процедура при вписвания и заличавания в имотния регистър