21. Принудително отчуждаване на недвижими имоти: а) отчуждаване за държавни нужди - Конст., ЗС, ЗДС, ЗУТ; б) основания и процедура; в) обезщетяване на правоимащите по ЗДС; г) отчуждаване за общински нужди - ЗС, ЗУТ, ЗОС; д) основания и процедура; е) обезщетяване на правоимащите