20. Владение и държане: а) разграничение и същност; б) защита на владението и на държането; в) права на подобрителя върху чужд имот