15. Съсобственост: а) понятие и видове; б) възникване и прекратяване; в) отношения между съсобствениците; г) етажна собственост