10. Неоснователно обогатяване: а) понятие и видове фактически състави; б) понятието "основание" при неоснователното обогатяване; в) връщане на даденото без основание, при отпаднало и при несъществуващо основание; г) общ състав на неоснователното обогатяване (чл. 59 ЗЗД)