8. Мажоритарни (мнозинствени) избирателни системи.