8. Децентрализация на държавното управление. Самоуправление. Съотношение между централизация и децентрализация.