8. Личността в криминологията. Методи за изучаване на личността