60. Съдебна експертиза за оценка на вещи, услуги и недвижими имоти.